www.radiopooya.com:

با توجه به تحقيقات چند گونه از قارچ های دارويي اثر قابل توجهي در کنترل بسياري از بيماري هاي انسان دارد

جالب است بدانید 140000 نوع قارچ وجود دارد که تنها 10 درصد آنها شناسائی شده اند

سه نوع از این قارچ ها شهرت جهانی دارند

ین قارچها عبارتند از  ( (Reishi- Maitake Shiitake ) ری‌شی، مایتاکه و شیتاکه

این ۳ نوع قارچ در طب مصرف داروئی داشته و این به دلیل داشتن تعداد زیادی مواد بیولوژیکی فعال در این قارچ ها می باشد که از خانواده پلی ساکارایدها و ترای ترپین های می باشند.

برو به آدرس