بی بی سی:

معایب الرجال ( ۱۳۰۴ قمری )  نه فقط یک اثر فمینیستی قوی در دورانی است که در ایران حقوق زنان بحثی نو و بعضا جزو تابو‌ها بود و نه فقط یک اثر طنزآمیز و آیرونیک بسیار قوی در ادبیات دوران گذار (از کلاسیک به مدرن) ایران است، که از بُعد سیاسی نیز قابل توجه است.

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=1

برو به آدرس