کیهان لندن:

مجید محمدی – دوباره طرح صلحی برای حل یا کاهش تنازع میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان مطرح شده و سر و صدای حامیان بی‌چون و چرای فلسطینیان بلند شد. البته مخالفت با طرحی که جزئیات آن اعلام نشده اثبات نگاه ایدئولوژیک و اسطوره‌‌ای به این موضوع است که به اسرائیل در مقام شرّ و فلسطینیان در مقام خیر در یک جنگ ابدی و قدسی نگاه می‌شود. تابوی اسرائیل همچنان گریبان نیروهای ملی- مذهبی و اصلاح‌طلبان مذهبی و غیرمذهبی را گرفته است.

برو به آدرس