رادیو فرانسه:

کمیتۀ ملی المپیک ایران و فدراسیون جودو در این کشور در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جودو تعهد سپردند که مانعی برای رقابت میان ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی وجود ندارد. این نامه که در تاریخ ٩ ماه مه/ ١٩ اردیبهشت به امضاء روسای کمیتۀ ملی المپیک ایران و فدراسیون جودو رسیده، تاکید می‌کند که این کشور از این پس منشور المپیک و اساسنامۀ فدراسیون بین‌المللی جودو را مورد احترام قرار می‌دهد و بر این اساس از هر گونه رفتار تبعیض آمیز پرهیز می‌کند. این نامه در پاسخ به هشدار فدراسیون بین‌المللی جودو ارسال شده است.

رئیس کمیتۀ ملی المپیک ایران، سیدرضا صالحی امیری، و رئیس فدراسیون جودو در این کشور، آرش میراسماعیلی، در نامۀ خود به فدراسیون بین‌المللی جودو، پس از سپاسگزاری از صبر و همکاری و همراهی این فدراسیون و با اشاره به گفتگوهای انجام گرفته در دیدار اخیر در فجیره می‌نویسند «با ارسال این نامه، ما تائید می‌کنیم که کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منشور المپیک و اصل عدم تبعیض مندرج در آن و نیز اساسنامۀ فدراسیون بین‌المللی جودو را محترم می شمارد و کاملاً بدان عمل خواهد کرد».

برو به آدرس