zanantv.org:

 

سه زن هنرمند خواننده از سه نسل و تیپ هنری مختلف درمورد فمنیسیم و زنانگی در کارهایشان حرف می زنند.

لونا شاد این بار به سراغ زیبا شیرازی ملودی صفوی (ابجیز) و اعظم علی رفته است.  روایت های مختلف انان از فمنیسیم در زندگی حرفه ای و شخصی اشان به همراه نمایش گوشه هایی از اثارشان دیدنی است. 

 

برو به آدرس