بی بی سی:

فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی به دیدار یکی از مدیران جامعه بهایی ایران رفته که اخیرا بعد از ده سال، از زندان آزاد شده‌است. خانم هاشمی دوره ای را در زندان با مهوش ثابت شهریاری هم بند بوده‌. پیش از این هم فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی یکی دیگر از مدیران جامعه بهایی ایران دیدار کرده بود که خشم شماری از مقامهای حکومتی را برانگیخت. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

 

برو به آدرس