بی بی سی:

اعضای خانواده مهدی کروبی، یکی از رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ که بیش از دو سال است در حبس خانگی به سر می برد، نسبت به پخش "اعترافات" تلویزیونی اخیر و و اتهاماتی که فرد "اعتراف کننده" متوجه آقای کروبی کرد، واکنش نشان داده‌اند.

برو به آدرس