رادیو فردا:

حجت‌الله ميرزایی معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت و کو با شماره دوشنبه روزنامه شرق نسبت به «خروج یک میلیون زن از بازار کار» در صورت اجرای مصوبه مجلس درباره «بازنشستگی زودرس» زنان و «مردانه‌ترشدن بازار كار» در ایران هشدار داده است.

حجت‌الله ميرزایی ضمن تاکید براینکه بايد مصوبه اخير مجلس برای بازنشستگي پيش از موعد زنان را از «دو زاويه خرد و كلان» مورد بررسی قرار داد، گفته است: «اين مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی كه امكان بهره‌مندي از آن را دارند، تمام مي‌شود، زيرا آنها می‌توانند با كار كمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک‌، از درآمد بيشتری حتي از دوران اشتغال كامل خود بهره‌مند شوند» اما اين مصوبه در سطح كلان «به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراكه فقط در طول پنج‌سال، جمعيت زنان را از ١٤درصد به هشت تا ٩ درصد كاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نيروی كار جوان يا نيروي كار زن نيست، زيرا كارفرمايان به سبب ركود، يا نيرو جذب نمی‌كنند يا از جذب نيروی كار زن به سبب بار‌ بالای مالی و قانونی، سر باز مي‌زنند.»

مصوبه «بازنشستگی پیش از موعد زنان» یکی از مصوبات مجلس دهم در جریان بررسی «لايحه برنامه ششم توسعه» است اما حجت الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «حدود سه ميليون زن در بازار كار ايران شاغل هستند. در واقع چيزی در حدود ١٤ درصد از جمعيت شاغل بازار كار ايران را زنان تشكيل مي‌دهند. يک سوم از اين تعداد مشمول مصوبه‌اي مي‌شوند كه در برنامه ششم تصويب شده است؛ يعني چيزی در حدود يک ميليون نفر از زنان شاغل كشور. تجربه نشان مي‌دهد زنان به دلايل متعددی، از جمله اينكه درآمد آنها مكمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همين‌طور براساس تجربه‌اي كه در گذشته روی داده، به ‌طور غالب از چنين فرصت‌هایی براي بازنشستگي استقبال مي‌كنند» و حتی «مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم در پنج‌ سال، نزديک به يک‌سوم از زناني كه در بازار كار ايران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار كار ايران از آنچه‌ هست، بسيار بسيار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار كار از ١٤ درصد كنوني به حدود ٩ تا هشت درصد كاهش يابد.»

برو به آدرس