انقلاب اسلامی:

در ملاقاتی که تنی چند دانشجو که از اعضاء حزب خلیل ملکی هستند با این آقای امینی نموده بودند، ایشان گفته بود بین جوانها، من آقای بنی صدر را با هوشتر و منطقی تر و عاقل تر از همه یافتم و جوان بسیار خوبی است

برو به آدرس