نجمه جمشیدی:

پسماندهای نفتی صد هزار برابر خطرناک‌تر از زباله‌های خانگی است.
وزارت نفت آدرس مکان‌های امحای پسماند‌ را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
تاکنون موردی از اعتراض سازمان محیط زیست به نحوه مدیریت پسماند نفتی شنیده نشده است.
یک گروه غواص آزاد بررسی کنند لوله‌های پسماند در زیر دریا چه بلایی بر سر خیلج ‌فارس آورده است.
براساس شواهد طی چند دهه اخیر پسماندهای ویژه و خطرناک به‌راحتی در دریا، دشت، کوه و بیابان رها شده است.
۴هزار میلیارد تومان توسط تولیدکننده پسماندها فاکتور می‌‌شود ولی متاسفانه این شرکت‌ها وجود خارجی ندارند.
تا زمانی که سازمان محیط زیست دولتی باشد در جهت منویات دولت قدم برمی‌دارد؛ وزارت نفت نیز جزودولت است.
حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از پسماندهای ویژه مربوط به پسماندهای نفتی است که هیچ قدمی برای امحای آن برداشته نشده است.
۴ میلیون تن پسماند ویژه که صدها هزار برابر از پسماندهای عادی خطرناک‌تر هستند، بدون هیچ گونه مدیریتی روی آن در طبیعت رها می‌شوند.

برو به آدرس