خودنویس :

مهندس عزت‌الله سحابی، درباره دلیل اعتراض‌ها به عباس امیر انتظام می‌نویسد[۲]: «این اعتراضات بیشتر به دلیل آن بود که افراد، آقای امیرانتظام را عضو نهضت نمی‌دانستند و در دوران انقلاب و پیش از آن نیز سال‌های زیاد از وی دور بوده و ایشان را از فعالان و مبارزان علیه رژیم شاه نمی‌دانستند. دلیل دیگر هم ظاهر شیک‌پوش و آراسته ایشان بود که با جو و فضای انقلابی آن روز شباهتی نداشت! مرحوم طالقانی هم نسبت به این موضوع حساس شده بود به ویژه آن که مهندس امیرانتظام در یکی از مصاحبه‌های آن روز خود گفته بود که انقلاب دیگر تمام شده و حالا وقت سازندگی است! این جمله در عصر حاضر ممکن است خیلی منطقی و درست به نظر آید ولی در آن روز در میان جوانان انقلابی و حتی دوستان خود ما حساسیت ایجاد می‌کرد به ویژه آن که گوینده آن را جزو مبارزان و انقلابیون نمی‌دانستند».

برو به آدرس