دیگربان:

سعید منتظرالمهدی٬ سخنگوی نیروی انتظامی ادعا کرده که بیش از ۵۰ درصد مردم با ادامه فعالیت گشت ارشاد «موافق» هستند و عده‌ای هم تنها به شیوه برخورد این گشت انتقاد دارند.

آقای منتظر‌المهدی این مطلب را در انتقاد از هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عواقب اجرای طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» بیان کرده است.

در گزارش این مرکز هشدار داده شده که اجرای این طرح میان حکومت و مردم «شکاف» انداخته و ممکن است به مقاومت مردمی منجر شود.

سخنگوی نیروی انتظامی هم در واکنش به این گزارش گفته «باید دید» پژوهشی که خصوص طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب انجام شده مبتنی بر چه داده‌هایی است.

این مقام پلیس افزوده «ما شواهد متقنی داریم که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد جامعه ارزشی ما منکوب می‌شد و ناخرسندی عمومی را در پی داشت و وضع بد‌تر از وضع موجود می‌شد.»

برو به آدرس