انجمن حمایت از حیوانات:

ویدئوی کشتار سگان در اینجاست.

"... سگ های بی سرپرست در منطقه شهرک صنعتی شیراز توسط افرادی که هویت آنها مشخص و از پرورش دهندگان سگ در استان فارس نیز می باشند با دریافت مبلغ (15000 تومان برای کشتن هر سگ) ... به کام مرگ کشاندند. ... به نظر میرسد که این حیوانات با دارویی در داخل عضله (احتمالا کتامین که اثر سوزانندگی دارد) بیهوش میشوند و بعد با تزریق موادی دیگر احتمالا داخل قلب کشته میشوند. ..."

و طبق این منبع، "بدنبال کشتار بیرحمانه سگها در شیراز و دریافت پاسخهای متناقض از شهرداری این شهر دیروز از طرف انجمن حمایت از حیوانات نامه ای خطاب به استاندار فارس ارسال گردید. در این نامه از استاندار فارس خواسته شده است تا موضوع این جنایت را بطور جدی مورد پیگیری قرار داده و ضمن مجازات خاطیان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید. مسئول دفتر استاندار فارس بصورت شفاهی متعهد شد که موضوع را با جدیت دنبال نماید.  شکایتی نیز از طرف انجمن حمایت از حیوانات تنظیم شده است که اول هفته آینده توسط یکی از حامیان حیوانات شیراز به نمایندگی از انجمن تقدیم سیستم قضایی خواهد شد.  همچنین بنا به اطلاعات رسیده به انجمن حمایت از حیوانات فردا ‍پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود تا مراتب اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند. ..."

برو به آدرس