http://ir.voanews.com/content/article/2674435.html:

انیشتن بعدی شاید یک زن ۲۷ ساله ایرانی باشد. او زهرا حقانی نام دارد، یک محقق ایرانی که دانشنامه دکترای خود را در مطالعات نیروی جاذبه زمین و اخترشناسی از دانشگاه شهید بهشتی در تهران دریافت کرد و در حال حاضر به عنوان استادیار در دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان مشغول فعالیت است.

برو به آدرس