ایرانشهر:

اطلاعات بیشبر در مورد کمپین علیه حضور عبدی در لوس آنجلس در اینجاست.  سخنان عبدی که بدانها اعتراض شده در اینجاست.

"در حالی اجرای استند‌آپ کمدی اکبر عبدی به اسم «چرا مدرسم دیر میشد؟» از تقویم مناسبت‌های فرهنگی جامعه ایرانیان کالیفرنیا حذف شده‌است که در پی انتشار اخباری مبنی بر برگزاری این مراسم، اعتراضات گسترده‌ گروه‌های اجتماعی و فعالان حقوق مدنی در جامعه ایرانیان‌آمریکا به راه افتاده بود. اکبر عبدی در پی برخی سخنان نژاد پرستانه‌ای که دو سال پیش از این در مراسمی با حضور محمود احمدی‌نژاد (رییس جمهور وقت دولت‌اسلامی) خطاب به هموطنان یهودی خود گفته بود، از سوی فعالان اجتماعی و گروه‌های برابری نژادی و مذهبی در ایران دعوت به عذرخواهی از مردم شده بود. گروهی از فعالان اجتماعی جامعه ایرانیان آمریکا نیز در هفته گذشته با همین محوریت از آقای عبدی خواسته بودند پیش از برگزاری نمایش خود  در لس‌آنجلس با پوزش خواستن از جامعه اقلیت‌های مذهبی در ایران، راه را برای احترام به همه باورها باز کرده، سپس اقدام به اجرای این برنامه در لس‌آنجلس بنماید. ..."

برو به آدرس