بی بی سی:

رئیس اداره ایدز وزرات بهداشت و درمان ایران امروز اعلام کرد: "ابتلا به اچی‌آی‌وی- ایدز از طریق روابط جنسی در ایران ۲۰ درصد افزایش یافته است."

برو به آدرس