گاردین:

تصاویر جان مورس از زندگی مردم در مناطق مرکزی ایران.

 

برو به آدرس