دویچه وله:

مرتضی بانک در گفت‌وگو با روزنامه "آرمان" به افشای برخی مفاسد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته و گفته مسئولان دولت احمدی‌نژاد قبل از اتمام دوران ریاست‌جمهوری او به صورت غیرقانونی ۱۶ میلیارد تومان تصویب کردند تا به دانشگاه ایرانیان بدهند. بعد در همین راستا رقمی حدود ۹ میلیارد و سیصد میلیون تومان، به یک سازمان غیردولتی ( NGO ) که همه اعضای آن نزدیکان دولت قبل بودند کمک کردند.

برو به آدرس