العربیه:

پرویز کاظمی وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، او را به دروغگویی و بی‌سوادی متهم کرد. 

برو به آدرس