مهر:

مدیر امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از اعزام هیاتی از کارشناسان زبده برای تعیین اصالت تابلوی منتسب به پیکاسو که در اردبیل کشف شده است، خبر داد.

برو به آدرس