وبلاگ امیر فطانت:

گابریل گارسیا مارکز دیروز مرد، روز پنج شنبه مقدس. هر ساله مراسم عزاداری هفته مقدس در دهکده “گواتاویتا” (محل زندگی من در کلمبیا) با گرد آمدن روستائیانی که معمولا در این روزها، مثل تمام مناسبت ها، بهترین لباسهای خود را می پوشند تا در مراسم عزاداری شرکت کنند تکرار میشود.

چیزی بین من و مسیح مصلوب و گابو مشترک است. نقطه ای که هر سه ما را به نوعی به هم وصل میکند. اما هرچه به مغزم فشار می آورم نمیدانم این نقطه در کجاست؟

برو به آدرس