وبلاگ دلقک ایرانی:

همان حزب اللهی هایی که دیروز در مقابل سفارت اطریش جمع شدند بنشانۀ اعتراض و معلوم شد که وقتی سازماندهی نشده باشند و بودجه ای هم نداشته باشند و دستور رهبر هم نباشد و رسایی هم ترسیده باشد؛ تعداد شان از چند ده نفر آدم از ریخت افتاده تجاوز نمی کند با دست نوشته هایی با خط کج و کوله و صد رحمت به خط میخی (عکس های بالا). در سوی دیگر اما چند تن گماشتگان منتصب در نام نمایندگی - این ها هم آب رفته اند و زرنگتر ها فهمیده اند که مسجد جای گوزیدن نیست و پا پس کشیده اند -  در مجلس، جواد ظریف را به مجلس فراخوانده اند که جوابگوی سؤالات شان باشد که چرا اشتون به دیدار فتنه گران رفته است - با سوزش شدید و زوم کردن روی پیرزن مبارز محبوب چادر مشکی بسر گوهر عشقی نازنین - اما انتظار دارند چه چیزی عایدشان بشود و چه جوابی خواهند گرفت.

3- ناگفته پیداست که عصارۀ حرف های طولانی ظریف حراف و دیپلمات همان تیتر مطلب من خواهد شد: "کشور را به گدایی انداخته اید و قلدری هم می کنید. این دو با هم نشدنی است." و سؤال کنندگان دست از پا درازتر باقی خواهند ماند بدون حتی یک کلمه اضافه ای. نه سؤال به صحن علنی کشیده خواهد شد و نه استیضاحی در کار خواهد بود و نه کارت زرد و قرمزی. علت هم کاملاً معلوم است: "تا مذاکرات اتمی به سرانجامی نرسد - چه موفق یا شکست خورده - ظریف از مصونیت آهنین برخوردار خواهد ماند. زیرا تعویض وزیری که چنین پروژۀ سنگینی را سر انداخته و تا اینجا پیش آورده نا ممکن است، و اعتماد طرف غربی را سلب و مذاکرات را نیمه تمام خواهد گذاشت.

4- آنچه که مسلم است کاترین اشتون با پیش شرط رفته به ایران و دیدارش با زنان ناراضی برنامه ری

برو به آدرس