باشگاه خبرنگاران جوان:

نایب رئیس مجلس، با بیان اینکه جریان‌های تکفیری در سوریه با حمایت‌های آمریکا در حال سیاه نمایی چهره اسلام هستند، گفت: تمام کشورهای مسلمان باید با وحدت از دامن زدن به این خشونت‌ها جلوگیری کنند.‌

برو به آدرس