رادیو فردا:

پرستو و آرش فروهر، فرزندان داریوش و پروانه فروهر، در فراخوانی از مردم و نیروهای سیاسی خواسته‌اند تا در مراسم پانزدهمین سالگرد قتل پدر و مادرشان شرکت کنند.

برو به آدرس