ایران وایر:

در وجهی کلی تر، تردیدی نیست کش دار شدن مذاکرات در فضای رسانه ای و سیاسی به سود ایران نیست. افزایش چندپارگی سیاسی داخلی و معلق ماندن مناسبات اقتصادی خرد و کلان، آشکارشدن بیشتر مشکلات اقتصادی ایران، تقویت و تثیبت جایگاه «تحریم» به عنوان مولفه کلیدی مذاکرات و برجسته شدن نامتوازن بودن دستاوردهای طرفین در روند مذاکرات، نگرانی هایی است که رهبر ایران را آزار می دهد. باید توجه داشت که یک سال پیش، تیم مذاکره کننده تحت مدیریت رهبر ایران برای مذاکره درباره حل مشکلات منطقه ای یا جهان بر سر میز مذاکره می نشست ولی اکنون تیم تحت حمایت خامنه ای، مهم ترین دستورکارش رفع تحریم ها و گریز از مشکلات اقتصادی داخلی است.  وجه دیگر عصبانیت رهبر ایران در اشارات مکررش به مشکلات اقتصادی داخلی و کنایه به دولت آمریکا درباره مشکلات اقتصادی این کشور و تعطیلی دو هفته ای دولت آمریکا هویدا بود.

برو به آدرس