تابناک:

مسافري به نام (ف.م) که با تظاهر به خودکشی در ایستگاه‌های مترو باعث ایجاد وقفه در حرکت قطار‌ها شده بود؛ به 3 ماه حبس و 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق شرکت بهره‌برداری تهران محکوم شد.

باید ریشه یابی کرد دید مشکل این زن بیست ساله چیست؟ نه اینکه مجازات شود و یک فشار اقتصادی هم به او تحمیل کرد ...مانند جریمه نقدی ...اید باری از دوش نیازمندان برداشت نه اینکه سنگینتر کرد.....

ریشه یابی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وا چه حرفا

کجای مملکت ریشه یابی کردن که این دومیش باشه

برو به آدرس