تابناک:

 

از قمار با کارت‌بازی تا لیگ‌های زیرزمینی سگ‌ها

تورو خدا حیوونو آزار ندید،پلیس باید با انجمن دفاع از حیوانات و شهرداری و پناهگاها و دانشکده دامپزشکی متحد شن تا بساط این سودجویان جمع بشه و حیوانات عقیم و به پناهگاه منتقل شن.به خدا این پولها خوردن نداره.هرکی میخواد حیوانی و سرپرستی کنه نباید اونو بخره،اگه اقدام به پرداخت پول در مقابل حیوانات بکنن بازم فروشنده های غیر قانونی زیادتر میشن.تا خریدار باشه فروشنده هم هست.باید این رسم جا بیفته که حیوانات بی سرپرست و بدون پرداخت پول به سرپرستی بگیرن.

 

برو به آدرس