خانه ملت نوشت:نماینده سراب در مجلس خواستار اصلاح بهای گاز مصرفی به قیمت قبلی شد. نماینده میانه در مجلس نیز گفت: قبض مشترکان گاز به ویژه مشترکان روستایی به یکباره از ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به ۲ الی ۶ میلیون تومان رسیده است، این اقدام شرکت گاز قابل قبول نیست و هیات رئیسه مجلس باید به این موضوع ورود کرد تا اصلاح شود.