ایلنا : رییس کل دادگستری استان البرز درباره فوت سارینا اسماعیل زاده گفت: متوفی از راه‌پله منزل مادر بزرگ، خود را به پشت بام طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود به پشت بام همسایه به پایین پریده و طبق بررسی‌های اولیه خودکشی کرده است.