ترجمه؛ والله من بی‌گناهم.
بهم گفتن که بیشتر از دوسال عمر نمی‌کنه، اموالش میمونه برای تو.
اما پنج تا بچه به دنیا آوردم، کی میدونه کِی قراره بمیره...

تصویری از نشریه‌ی ملانصرالدین، ۲۷ اکتبر ۱۹۱۱ میلادی.