طرح عابد زارعی

ایرنا: حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اول بهمن ماه در جلسه هیات دولت،  پیش از آغاز ریاست جمهوری بایدن و پس از سخنان بلینکن گفت: اگر به تعهدات‌شان عمل کنند، ما هم به تعهدات خود عمل کنیم. امروز آمادگی داریم اگر طرف مقابل با صداقت به میدان بیاید این مسائل حل و فصل شود. خیلی سریع هم می‌تواند حل شود. اصلا هیچ پیچیدگی حقوقی ندارد. بگویند به تمام تعهدات عمل می کنیم، ساعت بعد ما به همه تعهدات خود عمل می‌کنیم >>>