توکا نیستانی در ایران وایر

تسنیم: آیا بازی‌هایی مثل "پاسور" با کامپیوتر حرام است؟/ پاسخ رهبر انقلاب 

سؤال: آیا انجام بازی‌هایی که حکم قمار را دارند (مانند پاسور) به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام است؟

جواب: بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده، اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.