مانا نیستانی

کمیته جهانی المپیک: بهت زده هستیم

در سایت رسمی سازمان جهانی المپیک آمده است: «خبر اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر در ایران بسیار ناگوار است. این خبر کمیته بین‌المللی المپیک را بهت‌زده کرده ‌است.» توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک طی هفته اخیر شخصا برای بخشش نوید افکاری مستقیم به رهبر و رئیس‌جمهور ایران با رعایت «احترام به استقلال جمهوری اسلامی ایران» مکاتبه کرده است.