کاریکاتور از مهدی فرودی: من در کشوری زندگی میکنم که بزرگترین جرم در اون اعتراض هستش.