سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی که بامداد روز گذشته توسط قوه قضائیه بازداشت شده بود، بامداد امروز (چهارشنبه) آزاد شد. >>>

 سعید امامی، از مدیران بلند پایه وزارت اطلاعات، بر اثر خوردنِ واجبی در زندان کشته شد. >>>