مرد ایرونی ۱۰۰ تا ادعا کنه، ۹۰ تاش دروغه و ۱۰ تاش چاخان!

گول ماشین بنزش رو نخور، که یا کرایه است یا لیس.

فریب کت‌ و شلوارشو نخور، که از این مغازه اون مغازه میخره و بعدش پس میده!

مرد "پرشین" باباش سرلشکر بوده، مامانش فرانسه درس خونده، خودش هم دکتر مهندسه و برج می‌سازه.

اگه برات جواهر میخره، قبل از اینکه لنگت رو باز کنی‌، به یه جواهر فروش نشون بده!

اگه برات مشروب میخره، چشماتو واز کن که توش دوای خواب آور نریزه. و گر‌ نه، خدا میدونه که تا صبح چند جور بلا سرت میاره و "فیلم یادگاری" میگیره.