بدینوسیله مراتب تاسف عمیق خود را بخاطر دریافت خبر درگذشت کارگردان نامی‌ و هنرمند که در طول زندگی‌ خویش موفق به خلق شاهکارهای افتخار‌آفرین و به‌یادماندنی متعددی گشت، ابراز داشته و برای بیوه آن مرحوم، بانو مریم رجوی معروف به آنگ‌سان‌سوچی ایران، آرزوی صبر جلیل داریم.

امضا: رضاجون، معروف به نلسون ماندلای ایران