مادر ۵۷ ساله است و دخترش ۳۶ ساله. دیروز حُکم بقتل رساندن (اعدام) هر دو در شهر شاه عالم صادر شد. البته به جمع پُر شمار ایرانیان،هفت زن و ۷۷ مرد، منتظر بقتل رسیدن  افزوده میشوند.  

پس از انقلاب خوش عاقبت و آغاز حاکمیت فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیره، مُثله کردن (قطع دست، پا و چشم از حدقه در آوردن) و قتل (اعدام) ایرانیان در ملاء عام به  امر عادی تبدیل شده است.

یکی از دست آوردهای این توحش فاشیست ها از بین رفتن ترس از مجازات میباشد که هم در آمار حیرت انگیز تصاعد روزافزون بزه کاری در ایران نمایان میشود و هم در تعداد ایرانیان سیه روزی که مورد استفاده قاچاقچیان همدست فاشیست ها  در ایران برای انتقال مواد مخدر به دیگر کشورها میشوند.

تا این فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیره سر کارند، ابعاد سیه روزی ایرانیان از این وضعیت حول انگیز هم فراتر و فراتر خواهد رفت.

آهای لابیگران فاشیست ها  مانند لابی نایاک، چپولان کاپوچینو نوش و دیگر از ایندست شیفته جات "اصلاح" و تداوم فاشیسم، خسته نباشید. 

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.
"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

عکس بالا؛ شهرزاد و ندا، دو ایرانی دیگر محکوم به قتل (اعدام) در مالزی