حدود ۶ ماه پیش‌، در فصل سرما، نیروی انتظامی اعلام کرد "کلاه حجاب کامل نیست" و با استفاده‌کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر "نامأنوس با فرهنگ ایران" و ساپورت‌های بدن‌نما و منقوش به طرح‌های "مبتذل" برخورد می‌شود.

حالا هم که تابستان است و فصل اوج گیر دادن تمامی دم و دستگاههای نظام فاشیست های اسلامیست "اصلاح طلب" و غیره  به زنان ایران برای تحمیل لحاف-پیچ حجاب زورکی.

اینکه پس از ۳۷ سال زور زدن بدون انقطاع باز هم نسل سوم ایرانیان تربیت شده در نظام نکبت زیر بار نمیروند نشانگر خِنگی حضرات حاکم نیست،  خوب میدانند که اگر همین فردا گشت های جورواجور سرکوب، پاسدار و بسیجی/فاطی بوگندوها دست از سر زنان بردارند، ایرانیان "کشف حجاب" کرده و همان پوشند که قبل از انقلاب خوش عاقبت میپوشیدند.      

دلیل اینهمه زور زدن در نوع پوشش ایرانیان همان نگاهداشتن جو ارعاب و وحشت در جامعه است. تا این نظام نکبت هست، این توحش هم هست.

آنانی که مدافع "اصلاح" فاشیست ها هستند، اگر خودشان را دست نیانداخته باشند، یا از اینها منتفع هستند و یا اصلاً  تو باغ نیستند.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا هم سرکی بکشید.