در طول تاریخ مدون، خراسان بزرگ بعلت منابع طبیعی، کشاورزی و مردمان سخت کوش با فرهنگ آن زبانزد بوده است. از گندم خراسان گرفته تا مکاتب ادبی و هنری گوناگون همه شاهد مدعاست.

شاید بسیاری ندانند که هارون الرشید، خلیفه مقتدر عباسی و حضرت علی بن موسی الرضا، هشتمین امام شیعیان، ملقب به ضامن آهو،  کنار هم درون یک گور در شهر مشهد به خاک سپرده شده اند.

البته معروفیت کنونی مشهد بیشتر بخاطر حرم حضرت رضاست که پس از حرم پدر ایشان، حضرت علی در نجف، بیشترین زائران را دارد.

در دو روز گذشته، پا و دست سالم دو انسان، در مجموع دو پا و دو دست،  در مشهد به "حکم دادگاه" قطع شده است.

شوربختانه با روندی که حاکمان کنونی در پیش گرفته اند، دیری نباشد که مشهد به دلیل دیگری هم شهره گردد. شهرت ننگین شهر قطع دست و پا. در برابر توحش از هر نوع آن  نباید سکوت کرد.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

عکس بالا؛ یکی از مراسم توحش قطع دست سالم انسانها در ایران.