".... از لحاظ فطری و خلقت مرد به سوی زیبایی های زن میل پیدا می کند و علاقمند به ایجاد رابطه جنسی است. پس حق دارد از چیزی که از آن خوشش می آید بهره ببرد. بنابراین چیزی به نام تجاوز معنا پیدا نمی کند. چون زن که از مرد اجازه ای برای نمایش زیبایی های خود نگرفته و اگر مرد با عریانی های وی تحریک شود دلیلی ندارد برای رفع میل جنسی خویش از زن اجازه بگیرد!"

بالا نقل قول مستقیم از هادی شریفی، مشاور فرهنگی و نویسنده توجیه و تبلیغ تجاوز جنسی است که سال پیش در همین روزها در "خبرگزاری تنسیم" سپاه پاسداران منتشر شد. همان زمان بلاگ در اینباره تقدیم شد.

خبر جدید از ایران وایر؛ آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (عکس)، که همزمان با امامت جمعه، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان است به "خبرگزاری فارس" سپاه پاسداران گفته:

"عده‌ای از روانشناسان معتقدند که اگر زنان می‌خواهند در جامعه آسیب نبینند، باید چادر داشته باشند ....این نکته مهمی است که در بحث شهوت، تا چراغ سبز از طرف زن نباشد، مرد توجهی به او نمی‌کند بنابراین زنان با حجاب کامل می‌توانند این انعطاف را صفر کنند و در عین حال یک قلعه‌ای با پوشش چادر مشکی دور خود ایجاد کنند."

وارد استدلالات لق زن ستیزانۀ حاکمان شُل تنبان نشده و تنها به دادن این هشدار قناعت میشود که به شهادت تاریخ معاصر،  فاشیسم اسلامیست "اصلاح طلب" و غیرۀ تا کنون ۳۷ سال حاکم بر ایران غیر قابل اصلاح است، جنگ خویی و زن ستیزی یکی از ارکان آن میباشد و تنها راه برونرفت از بلا، تلاش بی امان برای گندزدایی ایران از کلیت حاکمیت فاشیسم اسلامیست میباشد.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک