تقدیم به انقلابیون پنجاه و هفت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شاهکار بزرگشان در به نابودی کشاندن ملت و کشور ایران، همچنین متولدین دهه پنجاه خورشیدی برای زنده شدن خاطرات دوران کودکی و نوجوانیِ نابود شده توسط همان انقلابی‌ها.

 

 

آمده موسم فتح ايمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاريخ 
لاله سر زد زخون شهيدان

لاله‌ها قامت سرخ عشقند 
سرنوشت تو با خون نوشتند
پيكر پاكت اي جان به كف را 
از ازل با شهادت سرشتند

 

بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده بادا قران
بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده ياد شهيدان

مقدمت را اماما شهيدان 
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا 
عاشق پاك راه تو بودند

آمدي با پيامت خميني
از رهايي و از هم سرودي
آنكه برظلم شب حمله ور شد 
اي خميني تو بودي تو بودي


بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده بادا قران
بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده ياد شهيدان

در دل تار شهر شهيدان 
دست قهار خلق خدايی
از تبار حسين شهيدی
از ديار عروج و خدايی

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوي نصر شقايق پيچيد
بوي عطر شهيدان آمد

بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده بادا قران

بهمن خونين جاويدان 
تا ابد زنده ياد شهيدان