این قسمت چهارم مجموعۀ مستندی علمی «کیهان: اُدیسه‌ای فضازمانی» است که در ۲۰۱۴ ار تلویزیون آمریکا پخش شد و در ۴ کلیپ در اینجا قرار گرفته است.  مجری برنامه نیل دگراس تایسون، اخترفیزیکدان آمریکایی و مدیر "افلاک‌نمای هایدن" در "موزۀ تاریخ طبیعی آمریکا" واقع در نیویورک، می باشد.

اگر این کلیپ دومی ایراد پخش دارد، در اینجا ببینید.