متاسفانه خبردار شدم که استاد بی بدیل موسیقی ایران،خالق آثار بسیار زیبا و ماندگار همچون رسوای زمانه، غوغای ستارگان و ... استاد مهندس همایون خرّم دارفانی را وداع گفتند . غم بزرگی است و فقدانی عظیم برای موسیقی در حال احتضار این مرز و بوم و آنچه میماند افسوس است.

  یکی‌ از بهترین خاطرات کودکیم ملاقات با استاد مهندس همایون خرّم است. به یاد دارم که ما در خانه خواهر استاد که دوستان خانواد‌گی هستند بودیم آن شب استاد ویولنش را نواخت و خاطره آن شب در ذهن من جاودانه شد. روحت شاد، موسیقیت همیشه زنده و یادت گرامی‌ استاد !!!

 

استاد همایون خرّم- راز دل
  

استاد همایون خرّم- رسوای زمانه