این مجموعه از ۵ ویدیوی زیر از صدا و سیما پخش شده است.  لااقل مقداری از فیلمبرداری و مصاحبه ها توسط «پرس تی وی» انجام گرفته است.

«عیسی و سرباز»:

«دو قلوها و مهاجر یهودی»:

«شاعر»:

«خاخام هیرش»:

سخنان «خاخام هیرش» در دوبلۀ ویدیو تحریف شده تا انعکاسی از دیدگاههای یهودستیزانۀ صدا و سیما باشد.  حدود 13:25 از هیرش در دوبله نقل قول می شود که "صهیونیسم در اصل یک محصول جدیده. مثل تلموده.  در این فلسفه چیزی وجود داره که می تونه نوعی جانور یا دیوه موسوم به «کوی» باشه. ... اون یه محصوله جدیده، یه هیولا است. با کرۀ انسان ارتباط و پیوندی نداره."  یعنی خاخام هیرش می گوید که صهیونیسم و کتاب مذهبی تلمود هر دو پلید و غیرانسانی هستند.  این قابل باور نیست، چون که تلمود برای تمامی یهودیان مذهبی مقدس است و آنرا پلید و غیرانسانی نمی پندارند.

اگر زیرنویس انگلیسی ویدیو را بخوانید واضح می شود که منظور هیرش چه بوده است.  او دارد به نوشته های تلمود دربارۀ موجودی به نام «koy» اشاره می کند که خوی وحشی دارد و آنرا به صهیونیسم تشبیه می کند (همانطور که با نقل از تورات نیز نقد از صهیونیسم می کند).  در بسیاری از مستندات و فیلمهایی که از صدا و سیما پخش شده است، منشاء بسیاری از رفتارها و دیدگاههای تاریخی که صدا و سیما پلید می داند به کتاب تلمود، که به نظر آنان نه الهی بلکه دستورالعمل پلیدی و اسارت بقیۀ بشریت توسط یهود می بوده، نسبت داده شده اند.  یعنی صدا و سیما دیدگاههای ضدیهودی خود را با تحریف در دوبلۀ این یهودی مذهبی می گنجاند.

«عمر و غارنشین»: