۶ مستند دربارۀ حیات وحش در مناطق خلیج فارس.

«اعجاز خلیج فارس - قسمت ۱» - لاک‌پشت‌:

«بهار زیر آبهای خلیج فارس»:

«خارپوستان خلیج فارس»:

«زندگی سرپایان در خلیج فارس» - نرم تنانِ اعماق خلیج فارس:

«حیات در مانگرو» - گونه های گیاهی و جانوری در جنگلهای حرا:

«حلزونها»: