خیلی وقت ها هنرمندان ایرانی سعی می کنند در آثار خود شرایط اطرافشان را نشان بدهند. وحید شریفیان هنرمندیست که سعی می کند آنچه را که نیست نشان بدهد. شریفیان طنز گزنده و رک و راستی دارد که در هنرش منعکس می شود. وحید شریفیان علاوه بر تولید آثار هنری دیداری، شاعر و داستان نویس هم هست و گاهی نقد هم می نویسد . ویدیوی حاضر فیلمی کوتاه است که رها مستقیمی برای برنامه تماشا درباره او ساخته است.