مستند: مصدق ، نفت و کودتا (فیلم)

از سال‌های میانه‌ی دهه ۲۰ شمسی، محمد مصدق مبارره‌ای را علیه امپراتوری بریتانیا و نفوذش در ایران آغاز کرد. مصدق نفت ایران را که بیش از ۴۰ سال در انحصار شرکت برتانیایی (BP) بود به انحصار دولت ایران درآورد. مصدق ملی کردن نفت را گامی نخست برای ایجاد ایرانی ازاد و مستقل می‌دانست.... مستند دیدنی یک ساعته‌ درباره‌ی یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ساخته مازیار بهاری برای تلویزیون «بی‌بی‌سی».