ما ایرانی‌ها از جمله مَردمانی هستیم که اعتقادِ زیادی به تعبیرِ خواب داریم، اولین تجربه‌ی من از چنین چیزی بر می‌‌گردد به زمانی‌ که کودکی بیش نبوده و کسی‌ با عجله به منزلِ ما در منظریه آمده و مدعی بود که حضرتِ والا ـــ پدر بزرگم را در خواب دیده که پیامی به وی داده که حال می‌بایست به خان بابا ـــ پدرم دهد. اعضای خانواده پس از چند پرسش و اندکی‌ فکر ـــ شخصی‌ را آورده که تعبیرِ خواب می‌‌کرد، چیزی گفت، پولی‌ گرفت و رفت. سالها بعد متوجه شدم که آن پیام واقعیت داشته و پدربزرگم از طریقِ خواب ـــ پیامی مشخص و واقعی را به خانواده‌ی ما ارسال کرده است.

رویاهای ما؛ بازتابِ حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیرِ ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خوابِ حرفه ای؛ بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند ـــ نتیجه‌ گیری‌ های جالبی از وضعیت روحی و جسمی فرد بیان می‌کنند. رویاهایی که قابلِ تعبیر هستند ـــ معمولاً در ساعتی‌ مثلِ در یک سوم آخر شب ( ۲ تا ۶ صبح) ـــ دیده می‌‌شوند. پس از سالها تجربه و شناختِ لازم ـــ می‌‌توانم به شما بگویم که اگر خوابِ خاصی‌ دیدید ـــ از آن به سادگی‌ نگذارید، به ویژه در رابطه با مُردگان چرا که آنها فقط از طریقِ رویاها ـــ ارتباط برقرار می کنند.

رویاهای خداحافظی:

رویاهای خداحافظی، یعنی خوابهایی که در آن فرد مرده به نظر رسیده که با ما خداحافظی می کند ـــ رایج ترینِ آنهاست. اساساً در خواب دیده می شود که مرده برای خداحافظی ـــ نزدِ شما می آید.

این نوع خواب ممکن است برای یک فرد بیمار نیز رخ دهد، یعنی فردی که در عذاب و درد بوده و در خواب با عزیزانِ خود خداحافظی می کند. بسیاری از اوقات، خواب بیننده حتی نمی داند که آن شخص مُرده است.

به طور کلی، رویاهای خداحافظی در روزهای پس از مرگِ فرد رخ می دهد. با این حال، در بسیاری از موارد، این خوابها دیده نمی‌‌شوند، بستگی به یک سری مواردِ خاصِ شخصیتی، غم و اندوه دارد. اینکه او چگونه فقدانِ شخصِ مرده را جذب کرده و یک سری عواملی که ظاهراً مانعِ خداحافظی می شود.

فراتر از همه اینها، دیر یا زود این نوع رویا بدون توجه به زمینه؛ اتفاق می افتد. اگر با فرد متوفی پیوندِ قوی داشته باشیم، طبیعی است که در خواب برای خداحافظی ظاهر شوند. این یک نوع خواب نیست که در آن لزوما بتوانیم با فردِ متوفی صحبت کنیم. او اغلب می‌تواند در عرض یک خیابان، در پیاده‌روی دیگر، در ساحل مقابل رودخانه ظاهر شده و به سادگی برای خداحافظی ـــ دست تکان دهد.

رویاهای اطمینان بخش:

رویاهای اطمینان بخش آنهایی هستند که در آن شخصی که به تازگی فوت کرده و در خواب ظاهر شده تا مطمئن شود همه چیز خوب است. غیرمعمول نیست و تعجب هم نکنید که که این نوع رویاها ـــ به ما افراد را درخشان، شاداب و حتی خندان نشان دهند. به ویژه در مواردی که پس از یک بیماری طولانی فوت کرده باشند. مرگِ آغازِ یک سفر است، این را فراموش نکنید. در اینجا و در عوض، به احتمال بسیار زیاد فردِ مرده صحبت کرده و سعی می کند به شما اطمینان داده که حالَش خوب است.

رویاهای هدیه آور:

رویاهای هدیه آور آنهایی هستند که در آن یک فردِ مرده در خواب ظاهر شده تا نوعی توصیه، ایده یا راه حل برای جریانی غامض ارائه دهد. شخصِ من بارها و بارها این چنین رویاهایی را تجربه کرده و در آن پدر بزرگم راهِ حلی‌ را برای فلان مشکل ـــ به بنده نشان داده است.

این نوع رویاها لزوماً شامل افرادی نمی شود که اخیراً مُرده‌اند. هدیه می تواند نصیحت یا راه حلی باشد که بدان اشاره کرده و یا حتی صرف حضور فردِ متوفی. غیرعادی نیست که مکالماتِ طولانی در خواب اتفاق اُفتاده که بعداً پس از بیدار شدن ـــ با جزئیات کامل یادآوری می شود.

احساسِ عمومی دیدنِ این رویا؛ احساسِ آرامش، عشق و حتی بخشش است. همچنین غیرمعمول نیست که در نتیجه این رویاها نوعی اطلاعات درونی در مورد زندگی پس از مرگ به دست آوریم. اگر چیزی خاص به یاد آوردید ـــ آن را نوشته تا فراموش نکنید، گاهی‌ اوقات اول پاسخ را دریافت می‌‌کنیم و سپس مشکل ظاهر می‌‌شود. این تجربه‌ی من است!

رویاهای هشدار دهنده:

همانطور که از عنوان آن پیداست، رویاهای هشدار دهنده زمانی اتفاق می‌افتند که فرد متوفی در خواب ظاهر شده تا به ما در مورد خطرِ خاصی ـــ هشدار دهد. والدینِ ما، حتی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها بیشترین هشدار را به ما می‌‌دهند. این نوع رویا را باید جدی گرفت.

این رویاهای طولانی مدت نیستند. می‌ توانند چند لحظه باشند. یک صدای بلند، یک نهیب و به ویژه یک فریاد...علاوه بر این، در بسیاری از موارد به‌ طور ناگهانی رخ می‌دهند، گویی خوابِ عادی ـــ ناگهان از هم پاشیده شده است. فردِ متوفی برای مدت بسیار کوتاهی در خواب ظاهر می شود، فقط برای دادن اخطار، معمولاً به صورت اجباری و سپس ـــ ناپدید می شود.

در بسیاری از اوقات خواب مُرده ای را می بینیم که با تلفن تماس گرفته تا در رابطه‌ی فلان چیز ـــ به شما هشدار دهد. مردگان حتی در آن دنیا ـــ به فکرِ ما هستند. خودخواه نباشیم، به فکرشان باشیم و آنها را تنها نگذاریم.

رویاهای انتقالی:

نامِ این سبک رویاها را رویاهای انتقالی می گذارم. افرادی که به دلیل سن یا بیماری نزدیک به مرگ هستند، اغلب این نوع خواب را تجربه می کنند. برای بیماران لاعلاج؛ دیدنِ فرشتگان و یا حتی نزدیکانِشان برای بردنِ آنها بسیار معمول است. شخصیتِ درونی‌ ما و نوع زندگی‌ که داشتیم ء بسیار نقش در اینجور رویاها دارد. هیچ ربطی به اعتقادات و حتی مذهب هم ندارد.

این رویاها که اغلب در وسط بیداری یا در یک حالتِ میانی رخ می دهند ـــ شما می توانید عزیزانتان را دیده و حتی با آنها صحبت کنید، آنها به نحوی به شما کمک کرده تا از آستانه مرگ ـــ عبور کنید.

شما می‌توانید هیجان‌های شفاف و قابل‌ِ توجهی را تجربه کنید، حتی چیزهایی را که سال‌ها پیش اتفاق افتاده‌اند، با جزئیات زیاد به یاد آورید. مُرده هرگز ناراحتی یا ترس را نشان نخواهد داد. در واقع ترس منطقی که همه‌ی ما در آستانه‌ی مرگ احساس خواهیم کرد ـــ در طول این رویداد از بین می رود. اجازه دهید این تجربه ـــ در یک چارچوبِ آرام بگذرد.

رویاهای تهاجمی:

در رویاهای تهاجمی همه چیز ناخوشایند است.

شما خواب افراد مرده ای را می بینید که به ملاقاتتان آمده تا مزاحمِ شما شوند، شما را ترسانده و در صورت امکان ـــ  به شما حمله می کنند. آنها کابوس های بسیار واقع بینانه ای هستند که در آن ترس های خصوصی شما آشکار می شود. همان ترس‌هایی‌ که هیچگاه در موردش با کسی‌ صحبت نکرده و حتی راهِ حلی برای از بین بردنِ آن ترس ـــ اتخاذ نکردید. این ترس‌ها در درونِ شما لانه کرده و به زودی باعثِ ایجادِ گرفتاریهای دیگر برای شما خواهند شد.

آنها معمولاً به نوعی کابوسِ تعقیب و گریز ختم می شوند. یا با حملات واقعی به حواس، که به خصوص به طور قابل توجهی متفاوت از رویاهای وابسته به عشق شهوانی مرسوم و بسیار نزدیک به موقعیت های خشونت آمیز است، در آن شما به شکلی واقعاً نفرت انگیز به مسائلِ فراطبیعی کشیده می شوید. این رویاها تعبیرِ خاصی‌ نداشته جز اینکه شما دارای یک جور مشکلِ درونی‌ بوده که می‌بایست به فکرِ حلِ آن باشید.

از خواب دیدن، از ملاقاتِ مُردگان ـــ وحشت نداشته باشید. راهِ ارتباطِ مُردگان با ما از طریقِ رویاهاست‎.

برگن، زمستان ۲۰۲۳ میلادی.