صدیقه وسمقی

مهسا رمز عبور ماست؛ عبور از همه‌ی چیزهایی که ما را رنج می‌دهد و ایران را به تنگ آورده است، عبور از همه‌ی الگوهای تحقیرآمیز و واپس‌گرای جمهوری اسلامی.

ما باید خیلی چیزها را تغییر‌ دهیم، حاکمان را، نظام استبدادی را، فکرها و برنامه‌ها و حتی خودمان و رفتارهای‌مان را. ما از فشار، تهدید, تحمیل، کنترل، فساد، نابرابری و… به تنگ آمده‌ايم. ما از اینکه نمی‌توانیم خودمان باشیم و نمی‌توانیم کشورمان را آن‌گونه که دوست داریم بسازیم به تنگ آمده‌ایم.

با اتحاد و اراده می‌توانیم تغییر را ممکن سازیم. باید به قدرت خویش ایمان بیاوریم. با استمرار جنبش تاریخی زن، زندگی، آزادی و وفادار ماندن به اهداف آن، راه‌ها پیش پای ما گشوده خواهد شد. نمی‌گویم که چیزهای خواستنی ما در همین نزدیکی‌هاست اما می‌دانم که لازمه‌ی رسیدن، رفتن است.

ماهیچ مانعی را در مسیر ناگزیر خویش برای آزادی و آبادی ایران بر نمی‌تابیم. همه، رمز عبور را که مهساست به خاطر بسپریم و با اطمینان و بدون توقف قدم برداریم. ما باید ایران را نجات دهیم.

#رمز_مهسا
۲۵ شهریور ۱۴۰۲